Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie: jezelf liefhebben

Losse sessies of jaartraject

De langst durende relatie in het leven is die met jezelf. Via je lichaam ervaar je je diepste verlangens, je persoonlijkheid en je kwetsbaarheid. Ook uit zich juist in deze relatie onze groeipijn. Hoe bijzonder en complex is dat?

Lichaamsgerichte therapie is een inzicht gevende vorm van therapie waarin je met je lichaam contact maakt. En van daaruit tot antwoorden komt. Vragen in je hoofd worden voelbaar in je lijf. En je emoties worden begrijpelijk.

Je wordt je bewust van de wisselwerking tussen fysieke, emotionele en spirituele lagen, ervaart hoe ze elkaar beïnvloeden. Als je op één laag je liefdevolle aandacht geeft, krijgen ook de andere lagen die aandacht en zo beïnvloed je alle lagen. Waar je vast zit, komt er weer ademruimte. Acceptatie en begrip brengen ontspanning en veiligheid.

Wat doen we in een sessie? Je gaat met mijn hulp zelf je vragen nader onderzoeken en beantwoorden. Je hoeft niet te kunnen dansen om deze vorm van therapie te kunnen volgen. Het is wel nodig om benieuwd te zijn naar een andere benadering van je problemen, levensvragen of pijn.

Van denken naar voelen. Van voelen naar doen en dit in je dagelijkse leven toepassen.

Jaartraject

In 2020 is er weer de mogelijkheid tot het volgen van een jaartraject. Het jaartraject is een ontwikkelingsproces waarin je intensief gedurende 10 maanden wordt begeleid. De kracht ligt in de duur en de intensiteit van het programma. Dit geeft je diepgang en tijd om te groeien en te bestendigen. Het jaartraject bestaat uit 10 individuele sessies en deelname aan groepslessen. Je geeft vanuit je eigen voorkeur het programma vorm. Zo kun je zelf bepalen welke soort wekelijkse lessen je wilt volgen. Je schrijft wekelijks reflectie verslagen. Hierover vindt correspondentie per email plaats. Het programma kan worden aangevuld met literatuur studie en workshops. Je sluit het jaar traject met een presentatie af, waaruit je de bevindingen met je dierbaren, vrienden of collega ’s kunt delen.

Op afspraak: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdagochtend

Kosten individueel traject: losse sessie €85,-  Serie 5 sessies inclusief contact via e-mail  €400,-. Jaartraject prijs € 1200,-