When the body speaks

Studiedag voor zorgprofessionals:

Deze studiedag wordt medio 2020 opnieuw georganiseerd

klik op de link of kijk bij ouder en kind dialoog

When The BODY Speaks 7-9- 2019